Release notes juni 2023

Hierbij presenteren wij de release notes, die horen bij onze volgende update.
Deze update komt in de nacht van 1 op 2 juni beschikbaar.

Release notes

Deze periode is gewerkt aan diverse verbeteringen van verschillende modules. In deze release notes beschrijven algemene verbeteringen en aanpassingen in RegiMadi, RegiTijd, RegiVervoer en Extranet. Daarnaast besteden we nog extra aandacht aan de kennisbank en workshops van AdSysCo.

In onderstaand menu kan je direct doorklikken naar de modules die voor jou van belang zijn.

Inhoud release notes

Legenda

computer

Zie je deze afbeelding bij een punt staan? Dat betekent dat deze aanpassing of functionaliteit standaard aanwezig is in de genoemde RegiCare module en direct op het moment van plaatsen van de release beschikbaar is voor jou als gebruiker (let op: wellicht zijn er binnen jouw organisatie afwijkende werkprocessen.)

gereedschap

Deze (nieuwe) functionaliteit moet specifiek voor jouw organisatie worden ingericht. Indien jullie deze functionaliteit willen gebruiken, neem dan contact op met jouw RegiCare contactpersoon of de helpdesk van AdSysCo.

RegiCare

computer

Overzichten sorteren

Met de software van RegiCare kan je snel en eenvoudig informatie vastleggen die nodig is voor je dagelijkse werkproces. Deze informatie is terug te vinden in de overzichten van onze modules.
In de nieuwe release hebben we bij de overzichten in RegiAct, RegiMadi en RegiMatch de mogelijkheid toegevoegd om te kunnen sorteren. Hiermee bieden we je een gebruikersvriendelijkere- en efficiëntere manier om de juiste gegevens te vinden.

overzichten sorteren
overzichten sorteren

RegiMadi

computer

Leeftijdscategorie voorgeselecteerd bij aanmaken casus / kort-contact

In RegiCare wordt over alle modules heen gebruik gemaakt van het veld “leeftijdscategorie”. Dit veld zorgt ervoor dat er een eenduidig antwoord gegeven kan worden op vragen als: “Wat hebben wij het afgelopen jaar gedaan voor de leeftijdscategorie 12 t/m 18?” Vaak wordt dit veld op de achtergrond automatisch door RegiCare zelf gevuld op basis van de al aanwezige informatie. In RegiMadi is dat niet het geval en kan dit veld voor een casus en een kort contact handmatig worden ingevuld.

In deze update hebben we ervoor gezorgd dat de juiste leeftijdscategorie alvast voorgeselecteerd wordt bij het aanmaken van een nieuwe casus / nieuw kort contact voor een persoon. Dit doen we op basis van de geboortedatum van de persoon die gekozen is.

leeftijdscategorie vooringevuld
leeftijdscategorie vooringevuld

RegiTijd

gereedschap

Opdrachten overzicht beschikbaar maken voor medewerkers

Bij sommige organisaties is het belangrijk dat niet alleen de managers maar alle medewerkers inzicht krijgen in de Opdrachten van een organisatie.

Door de voortgang met z’n allen te kunnen volgen kunnen medewerkers meer zelfsturend aan de slag.
Om dit te realiseren is er in RegiTijd full client een nieuwe instelling gemaakt die het Opdrachten Overzicht (RegiTijd/Opdrachten) ook toegankelijk maakt voor iedereen die in RegiTijd de rol Medewerker heeft.

Aan-/uitzetten van de instelling in RegiTijd FC
Aan-/uitzetten van de instelling in RegiTijd full client

RegiVervoer

computer

Overzicht uitje per passagier

Als via de tegel “Passagier” het tabblad “Uitjes” wordt opgevraagd, worden nu automatisch de uitjes vanaf vandaag getoond. Uitjes in het verleden kunnen opgevraagd worden door aanpassing van het “Periode” en “Datum van” filter.

RegiVervoer overzicht uitje per passagier
Automatisch worden uitjes vanaf vandaag getoond
computer

Invoeren uitje

Het scherm om een uitje in te voeren is op enkele punten aangepast. De schermafdruk hieronder laat het nieuwe, aangepaste scherm zien.

Automaatje
Aangepaste invoerscherm voor uitjes

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

  • De opties voor “Online tonen” en “Online inschrijven” zijn naar boven verplaatst. Het komt steeds vaker voor dat uitjes op de website getoond worden en dat inwoners zich online inschrijven voor uitjes, vandaar dat deze velden een prominentere plek in het scherm hebben gekregen. Ook de velden “URL”, “Trefwoorden” en de uitgebreide omschrijving zijn naar boven gehaald.
  • De bestemming is verplaatst naar het blok met deelnemers en rolstoelen/rollators.
  • Het is nu ook mogelijk om een maximum aantal rolstoelen en rollators voor het uitje op te geven. Indien het maximum aantal rolstoelen en rollators tijdens de inschrijvingen overschreden wordt, krijgt de passagier initieel de status “wachtlijst”. Deze status kan tijdens de definitieve inschrijving aangepast worden naar een andere gewenste status.
computer

Overzicht algemene gegevens uitje

Het scherm met de algemene gegevens van het uitje is aangepast. Het scherm is nu duidelijker leesbaar en bevat meer gegevens. Indien een chauffeur en/of begeleider is ingeroosterd tijdens het uitje, worden deze in het uitje getoond. Zie hieronder het rode blok.

Automaatje
Vernieuwd overzicht van het uitje
computer

Uitje betalen met betaalpas

Voorheen was het alleen mogelijk om een uitje op de bus contant te betalen. Nu kan worden aangegeven welke passagiers het uitje met een pinpas betaald hebben. Dit kan handig zijn voor de administratie van contant geld en de ontvangsten per bank.

Automaatje
Betaling met pinpas
computer

Wachtlijst bij kopiëren uitje

Bij het kopiëren van een uitje kan er nu voor worden gekozen om de eventuele wachtlijst mee te kopiëren naar het nieuwe uitje. Dit kan handig zijn als een populair uitje nogmaals wordt ingepland. De passagiers op de wachtlijst dienen daarna nog wel op definitief gezet te worden.

Optie 'wachtlijst kopiëren'
computer

Opnieuw inschrijven afgemelde passagier

Voorheen moest een deelnemer die na afmelden toch meeging op een uitje via RegiAct opnieuw worden aangemeld. Dit is nu opgelost, de status van de inschrijving kan worden aangepast.

computer

Bellijst

Bij het opvragen van de uitgebreide bellijst kan nu een selectie op datum gemaakt worden. Dit kan handig zijn als slechts een beperkte historie van deelname moet worden meegenomen.

De bovenstaande aanpassing geldt zowel voor uitjes als voor andere vormen (groepsritten, individueel vervoer, etc) van vervoer.

Bellijst historie
computer

Overzicht passagiers

Het passagiersoverzicht is uitgebreid met meer filters. Via de optie “Meer filters” zijn meer selectievelden beschikbaar. De onderstaande schermafdruk toont alle filteropties. 

Daarnaast is het nu ook mogelijk om vanuit het passagiersoverzicht direct een mail te versturen aan de geselecteerde groep.

Uitgebreide filteropties bij het passiersoverzicht
computer

Overzicht vrijwilligers

Het vrijwilligersoverzicht is ook uitgebreid met meer filters. Via de optie “Meer filters” zijn meer selectievelden beschikbaar. De onderstaande schermafdruk toont alle filteropties.

Daarnaast is het nu ook mogelijk om vanuit het vrijwilligersoverzicht direct een mail te versturen aan de geselecteerde groep.

Uitgebreide filteropties bij het vrijwilligersoverzicht
computer

Uitbreiding filter overzichten met type voertuig

De volgende overzichten zijn uitgebreid met een extra filter “Type voertuig”:

  • Voertuigen overzicht
  • Financieel overzicht
  • Rapportage

Extranet

computer

Automatische incasso verplicht maken

Op Extranet is er een nieuwe instelling beschikbaar gemaakt om Automatische Incasso verplicht te maken voor alle inschrijvingen op activiteiten.

Als deze instelling aanstaat moeten zowel ingelogde gebruikers als anonieme bezoekers akkoord gaan met automatische incasso voordat zij zich kunnen inschrijven op een activiteit.

Automatische incasso veld verplicht

Workshops en kennisbank

computer

Website met data van workshops

AdSysCo organiseert maandelijks diverse workshops om het kennisniveau van RegiCare-gebruikers naar een hoger niveau te tillen. Deze workshops behandelen specifieke onderwerpen en worden online gehouden via Microsoft Teams. Op onze workshop-pagina kun je alle informatie en data vinden over de aankomende workshops. Je kunt je ook rechtstreeks via deze pagina inschrijven voor de workshops die jou interesseren. Elke maand vullen we de workshop-pagina aan met nieuwe en diverse onderwerpen, zodat er altijd iets nieuws te ontdekken valt. Na een korte zomerstop hebben we een uitgebreid aanbod van workshops gepland voor september. Neem snel een kijkje op onze website voor een overzicht van de komende workshops.

RegiCare AdSysCo workshops
Workshopoverzicht
computer

Kennisbank

Naast kennis vergaren via workshops kan je ook de kennisbank van AdSysCo raadplegen. Bij vragen over RegiCare, neem dan hier een kijkje in de kennisbank van AdSysCo. In de kennisbank vind je artikelen en instructievideo’s. 

Kennisbank van AdSysCo