Release notes december 2022

Hierbij presenteren wij de release notes, die horen bij onze volgende update.
Deze update komt in de nacht van 15 op 16 december beschikbaar.

Release notes

December 2022

Inhoud release notes

Legenda

computer

Ziet u deze afbeelding bij een punt staan? Dat betekent dat deze aanpassing of functionaliteit standaard aanwezig is in de genoemde RegiCare module en direct op het moment van plaatsen van de release beschikbaar voor u is als gebruiker (let op: wellicht zijn er binnen uw organisatie afwijkende werkprocessen.)

gereedschap

Deze (nieuwe) functionaliteit moet specifiek voor u/uw organisatie worden ingericht. Indien u deze functionaliteit wilt gebruiken, neemt u dan contact op met uw RegiCare contactpersoon of de helpdesk van AdSysCo.

Extranet

computer

Tweefactorauthenticatie in Extranet

Het is nu ook mogelijk om Tweefactorauthenticatie (2FA) te gebruiken op het extranet.
Deze extra laag van beveiliging was al beschikbaar voor RegiCare, maar is dus nu ook beschikbaar voor inwoners, cliënten en vrijwilligers die inloggen op een extranet.

Om 2FA te activeren gaat de ingelogde gebruiker naar zijn profielpagina. Onder ‘Account’ staat de optie 2FA. Dit is dezelfde instelling die door beheerders kan worden teruggevonden bij een gebruiker in RegiCare (in Beheer).

 

2FA Extranet
2FA Extranet
computer

Custom homepage instellen voor Extranet

Er is een nieuwe instelling beschikbaar gemaakt voor klanten die geen gebruik willen maken van de homepage van Extranet.
 
Door een custom homepage in te stellen worden gebruikers geredirect van de homepage ( )naar de ingestelde “URL”.
 
De ingestelde URL wordt achter de standaard URL geplakt.
 
homepage redirect naar /activiteiten

Installatie

De custom homepage is in te stellen via:
admin > Losse features > FEATURE_CUSTOM_HOMEPAGE.

instelling in /admin

RegiAct Mobiel

gereedschap

De eerste mobiele app van AdSysCo

De laatste maanden hebben we intensief RegiAct mobiel gepolijst en getest met eindgebruikers. 
Er ligt nu een versie waarmee we veel gebruiksgemak geven. 

Met RegiAct mobiel kun je gemakkelijk en snel verslaglegging doen van je activiteiten. Verslagleggers hebben een actueel inzicht in deelnemers en kunnen direct aangeven hoeveel deelnemers of wie er aanwezig zijn. Daarnaast worden de contactgegevens van de deelnemers getoond om ze snel te kunnen bereiken.


In de app verschijnen alleen de activiteiten waaraan de gebruiker is gekoppeld als vastlegger.

RegiMadi

gereedschap

Nieuwe functionaliteit voor de veld-selectie/controle bij het aanmaken van anonieme kaderleden.

Bij het aanmaken van een anoniem kaderlid moest er tot nu toe een enorm aantal velden worden ingevuld. De klant vroeg om een oplossing zodat er van tevoren kan worden bepaald welke velden worden getoond en welke velden er verplicht zijn. Op die laatste velden moet uiteraard nog een controle worden gedaan zoals al aanwezig.

De oplossing werkt als volgt;

Anoniem korte contacten

Bij het aanmaken van een anoniem Kort Contact verscheen er tot nu toe een pop-up met velden waarin alle NAW gegevens van een persoon in geregistreerd konden worden. Dit werkte verwarrend, het korte contact is tenslotte anoniem! Het is nu mogelijk om te bepalen welke velden er niet of wel worden getoond en welke daar verplicht van zijn.

Na dat de juiste methodiek is gekozen en als type klant ‘anoniem’ is geselecteerd verschijnt de pop-up, in onderstaand voorbeeld wordt alleen het veld postcode getoond en is tevens verplicht. ipv postcode kan hier dus ook Naam of email staan (of beide!).

Klik bij RegiMadi op korte contacten en daarna op ‘Kort contact toevoegen’. Er verschijnt dan een pop-up:

Korte contacten

In deze pop-up is het niet langer mogelijk om een type klant te selecteren als niet eerst de methodiek is gekozen. Als dat is gebeurd, dan wijzigt de pop-up:

Korte contacten

Er kan nu voor een anonieme klant worden gekozen. De code zoekt vervolgens de velden die moeten worden getoond/gechecked, dit komt uit de database(zie onderaan voor extra informatie).

Het volgende menu verschijnt waarbij de methodiek niet langer kan worden gewijzigd:

Korte contacten

Anoniem casuslid toevoegen

Daarnaast is het nu ook mogelijk om een anoniem kaderlid toe te voegen aan een casus. Met het toevoegen van een kaderlid kan er bij type worden gekozen voor Anonieme klant en verschijnt de pop-up met in te vullen velden. Ook hier kan worden bepaald welke velden niet/wel worden getoond en welke verplicht zijn. In onderstaand voorbeeld hoeft alleen de rol en de omschrijving in te worden gevuld.

Selecteer Casussen, selecteer een specifieke casus. Kies ‘Kaderlid toevoegen’. De volgende po-pup wordt getoond:

Casuslid toevoegen

Kies voor Anonieme klant en het volgende scherm verschijnt :

Casuslid toevoegen

Ook in deze po-pup kunnen de in te vullen en de te controleren velden van tevoren worden bepaald.

computer

Doorverwijzingen in MaDi

In RegiMaDi zijn er twee vormen van doorverwijzen:
 1. eenvoudig doorverwijzen (standaard)
 2. uitgebreid doorverwijzen
Bij eenvoudig doorverwijzen kan de instantie worden gekozen die doorverwezen heeft (verwezen door) of waarnaar er doorverwezen is (verwezen naar).
eenvoudig doorverwijzen: toont een lijst aan instanties
Bij uitgebreid doorverwijzen kan naast de instantie ook worden aangegeven:
 • naar wie er binnen de instantie is doorverwezen (een van de formele netwerk kaderleden)
 • wanneer er is doorverwezen
uitgebreid doorverwijzen: extra velden beschikbaar

Deze functionaliteit bestond voor deze release al voor casussen.

In deze release hebben we een aantal dingen verbeterd in het doorverwijzen in MaDi.

1. meerdere doorverwijzingen kunnen doen bij Eenvoudig Doorverwijzen

Het is nu bij Eenvoudig Doorverwijzen mogelijk om meerdere instanties te selecteren.

Meerdere opties selecteren bij Verwezen Naar

De gekozen opties worden allemaal getoond op de casusinformatiepagina.

Verwezen naar toont meerdere instanties

2. Uitgebreid doorverwijzen in Korte contacten

Voor deze release was uitgebreid doorverwijzen nog niet mogelijk bij Korte contacten.
We hebben uitgebreid doorverwijzen gelijkgetrokken met reguliere casussen.

Uitgebreid doorverwijzen bij Korte contacten

3. Uitgebreid doorverwijzen: Formeel netwerk niet verplicht

Het is niet meer verplicht om een kaderlid uit het formele netwerk te kiezen bij een uitgebreide doorverwijzing. Het veld Formeel netwerk mag dus leeggelaten worden.

Formeel netwerk niet verplicht

RegiCRM

gereedschap

Overzetten van contactmomenten en metingen naar een andere cliënt

Het kan voorkomen dat er per ongeluk een verkeerde persoon aan een casus gekoppeld is.
Dit kan gebeuren als een persoon dubbel is aangemaakt in CRM en de verkeerde gekoppeld is in de casus.
In deze update bieden we een nette manier om een persoon te vervangen in de casus in de volgende stappen:
 
 1. Voeg de juiste persoon toe aan het kader
 2. Zet de contactmomenten over van het verkeerde kaderlid naar het juiste
  1. Deze zet waar mogelijk alle contactmomenten en vragenlijsten / metingen over naar het juiste kaderlid
 3. Handel de overgebleven metingen af in het vragenlijsten / metingen overzicht
 4. Verwijder het verkeerde kaderlid

Vragenlijsten / metingen die niet automatisch afgehandeld kunnen worden

Als er bij een contactmoment voor beide kaderleden een vragenlijst / meting is ingevuld dan kunnen wij niet automatisch bepalen welke de juiste is.


In dit geval moet de juiste data bij de juiste vragenlijst / meting worden ingevuld en kunnen de andere vragenlijsten / metingen worden verwijderd.

Meetingen

Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor applicatiebeheerders.

Verbeteringen

gereedschap

Een eenduidige manier om doelgroepen en leeftijdscategorieën vast te leggen

Het was tot nu toe niet mogelijk om op een eenvoudige en eenduidige manier inzicht te krijgen welke dienstverlening er werd verleend aan de verschillende doelgroepen en leeftijdscategorieën.

In RegiCare werden deze gegevens per module op een andere manier vastgelegd, dus het maken van een goed overzicht was ingewikkeld en tijdrovend op z’n best.

Doelgroep

Door een doelgroep te koppelen kan zichtbaar gemaakt worden hoeveel activiteiten, casussen of bijvoorbeeld vrijwilligers er beschikbaar zijn voor een bepaalde doelgroep.

Goede voorbeelden van doelgroepen zijn mantelzorgers, hangjongeren, mensen met NAH, vrijwilligers. Minder goede voorbeelden zijn jongeren en/of ouderen (overéénstemming met leeftijdsdoelgroep) of individuen (we focussen altijd op het individu).

Leeftijdscategorie

Met de leeftijdscategorie kan een indeling meegegeven worden aan klanten voor wie we daadwerkelijk iets betekend hebben. Denk hierbij aan personen die inschrijvingen in RegiAct hebben, contactmomenten in RegiMaDi en vragen in RegiMatch. Belangrijk voor de leeftijdscategorie;

 1. vaste set
 2. niet-overlappend
 3. niet meer te wijzigen na in gebruikname
 4. uniform over alle modules heen

Leeftijdsdoelgroep

De leeftijdsdoelgroep geeft aan voor wie wij of onze klanten iets bedacht hebben of willen gaan doen. Hierbij kan gedacht worden aan de leeftijdsdoelgroep bij het organiseren van activiteiten. Of een vrijwilliger die zich aanbiedt om te helpen bij vraagbehoevende personen van een bepaalde leeftijd, andere ouderen bijvoorbeeld. Belangrijk voor de leeftijdsdoelgroep;

 1. variabele set
 2. mag overlappen
 3. makkelijk te wijzigen
 4. kan verschillend zijn per module
computer

Jubilea periodes in te stellen in stamtabel

In het jubilea overzicht (/regivrijwilliger/overzichten/jubilea) kan je zien welke vrijwilligers binnenkort een jubilea te vieren hebben.

Tot voor kort was dit een vaste lijst aan jaren (5, 10, 12.5, 15 en 40).

Jubilea

Met deze update kan je zelf aangeven welke periode je een feestje waard vind!