Release notes RegiCare app januari 2024

Hierbij presenteren wij de release notes die horen bij de release van de RegiCare app. De app en de bijbehorende update komt in de nacht van 8 op 9 januari beschikbaar.​

De RegiCare app in de App Store & Google Play Store

AdSysCo start het nieuwe jaar met een mooie ontwikkeling: de lancering van de RegiCare app! Vanaf nu beschikbaar in de App Store en Google Play Store.

Afbeelding1
Afbeelding2

Inhoud

Extra mobiele digitale ondersteuning voor 75+ Huisbezoeken

“Hoe gaat het met u?” Is de insteek om het gesprek aan te gaan met een inwoner voor het project: Huisbezoek 75+. Het huisbezoek is geen doel op zich, maar maakt deel uit van een brede preventieve (keten)aanpak. Vanuit vele gemeenten voeren welzijnsorganisaties een vorm van (informele) huisbezoeken uit, gaan er proactief op af om vroegtijdig te kunnen signaleren. Aan een huisbezoek zit een vragenlijst, wat een waardevolle manier is om met korte vragen een uitvraag op maat te kunnen doen.

Samen met welzijnsorganisaties kijken we als AdSysCo actief mee met het werkproces van de professionals en vrijwilligers. Elke dag weer leren we hiervan en laten we onze software hier zo goed mogelijk op aansluiten. Altijd met als doel de registratie zo minimaal en toegankelijk mogelijk te maken. Dit heeft geresulteerd in nieuwe softwareontwikkeling voor het Huisbezoek 75+.

Contactmomenten aanmaken op je mobiel

Via de mobiel is het nu naast een Signaal ook mogelijk om een Contactmoment aan te maken. Deze is ook automatisch beschikbaar en terug te vinden bij de Kort Contacten in de module RegiMaDi.

Vragenlijsten afnemen op je mobiel

Vanaf nu kunnen professionals en vrijwilligers ook een vragenlijst via hun mobiel afnemen. Geen papieren versies meer, niet meer overtikken van papier naar digitaal én er is geen laptop nodig.

Afbeelding3
Afbeelding4

Resultaten van alle afgenomen vragenlijsten

Naast het afnemen van vragenlijsten wil je de totale uitkomsten ook kunnen zien en sorteren. De resultaten van alle afgenomen vragenlijsten zijn nu ook als rechte tellingen per soort vragenlijst beschikbaar en te downloaden. Hoe de vragenlijsten werken vind je hier: Een vragenlijst invullen (freshdesk.com)

Tabblad dienstverlening voor Groepen

Met de module RegiSignaal wordt de dienstverlening van jongeren- en buurtwerk te ondersteund en zichtbaar gemaakt. Naast signalen van individuele personen was er ook de vervolgwens om groepen te kunnen volgen in de software. Daarom is er een nieuwe functionaliteit toegevoegd aan RegiCRM: een Dienstverleningskaart voor Groepen. In deze dienstverleningskaart is te zien welke diensthet succes van RegiSignaal om met name ook de dienstverlening van het jongeren- en buurtwerk te ondersteunen en zichtbaar maken, kwam daar ook de vervolgwens om groepen te kunnen volgen in de software. Tenslotte hebben we hierom ook een nieuwe functionaliteit toegevoegd in web RegiCRM: een Dienstverleningskaart voor Groepen.

Naast een nieuwe look & feel zie je nu ook welke dienstverleningen er aan een Groep zijn gekoppeld. Hoe handig is dat! 

Ben je benieuwd hoe de nieuwe mobiele functionaliteiten werken? Check de RegiCare App!