Release notes juli 2022

Hierbij presenteren wij de online release notes die beschikbaar komen met de update van RegiCare op donderdag 21 juli 2022.

Release notes

Deze periode is gewerkt aan diverse verbeteringen van verschillende modules. In deze release notes worden algemene verbeteringen besproken en nemen we de aanpassingen in RegiAct en RegiVrijwilliger door. In onderstaand menu kunt u direct doorklikken naar de modules die voor u van belang zijn. 

Inhoud release notes

Legenda

computer

Ziet u deze afbeelding bij een punt staan? Dat betekent dat deze aanpassing of functionaliteit standaard aanwezig is in de genoemde RegiCare module. De functionaliteit is direct op het moment van plaatsen van de release beschikbaar voor u als gebruiker. Let op: wellicht zijn er binnen uw organisatie afwijkende werkprocessen.

gereedschap

Deze (nieuwe) functionaliteit moet specifiek voor u/uw organisatie worden ingericht. Indien u deze functionaliteit wilt gebruiken, neemt u dan contact op met uw RegiCare contactpersoon of de helpdesk van AdSysCo.

Algemeen

computer

Website met data van workshops

AdSysCo is in het najaar van 2021 gestart met het geven workshops voor onze klanten. Deze workshops zijn een service om het RegiCare kennisniveau van gebruikers te verhogen. Elke workshop richt zich op een specifiek onderwerp en wordt online gegeven via Microsoft Teams.

Op de vernieuwde workshop-pagina zijn data en informatie over komende workshops zichtbaar. Daarnaast kunt u zich via deze pagina inschrijven voor komende workshops. Heeft u de lancering van deze pagina gemist? Neem dan hier een kijkje.  

Workshop pagina
Vernieuwde workshop-pagina

RegiAct

computer

Toevoeging van datumvelden bij korting en onkosten

Als je in RegiWeb bij een inschrijving de opties ‘korting’ of ‘onkosten’ selecteerde, werd deze korting (of onkosten) voor de totale periode van een inschrijving gegeven (van instroom tot uitstroom).

Met deze update is het mogelijk om bij de korting en de onkosten-regel aan te geven van wanneer tot wanneer deze korting en/of onkosten toegepast moeten worden. 

AdSysCo RegiAct datumvelden onkosten en korting
Toevoeging van datumvelden bij de opties 'korting' en 'onkosten'

RegiVrijwilliger

computer

Aanmelddatum van een vrijwilliger

Het veld ‘Datum van aanmelding’ is aangepast. Voorheen werd dit veld automatisch gevuld bij het aanmaken van een nieuwe vrijwilliger in RegiVrijwilliger. Dit veld was daarna niet meer te bewerken. Dat is nu veranderd, bij het toevoegen van een vrijwilliger kun je zelf de datum van aanmelding aanpassen en ook na de invoer is het veld nog te wijzigen.

image (3)
Aangepast veld 'Datum van aanmelding' bij het toevoegen van een vrijwilliger
RegiVrijwilliger datum van aanmelding
Aangepast veld 'Datum van aanmelding' bij het toevoegen van een vrijwilliger die nog niet in RegiCRM bekend is

Daarnaast staat de ‘Datum van aanmelding’ ook in het Profiel- tabblad van de vrijwilliger. In dit tabblad kan de ‘Datum van aanmelding’ ook bewerkt worden:

RegiVrijwilliger datum van aanmelding in profiel
'Datum van aanmelding' bij het Profiel-tabblad
datum van aanmelding bewerken regivrijwilliger
Bewerken van veld 'Datum van aanmelding' in het Profiel-tabblad van de vrijwilliger
gereedschap

Dienstverlening op een locatie kunnen vastleggen en filteren

Bij het koppelen van de dienstverlening aan de vrijwilliger is het nu ook mogelijk aan te geven op welke locatie de vrijwilliger deze dienst uitvoert. Dit is met name belangrijk als de vrijwilliger op meerdere locaties actief is en per locatie een andere dienst uitvoert.

RegiVrijwilliger dienstverlening koppelen
Koppelen van dienstverlening
Koppelen van een locatie aan dienstverlening

Filteren op dienstverlening + locatie 
In het overzicht van alle vrijwilligers kan nu worden gefilterd op vrijwilligers die actief zijn naar dienstverlening en specifieke locatie. Hiervoor is een extra filterveld toegevoegd: ‘Locatie van dienstverlening’. Voor het overzicht wordt in dit veld de locatie geselecteerd en bij het veld ‘Dienstverlening’ de juiste dienst.

image (8)
Filteren op 'Dienstverlening op locatie'

Locaties dienen te zijn ingericht om deze functionaliteit te kunnen gebruiken. Neem hiervoor contact op met uw eigen RegiCare coördinator/applicatiebeheerder. 

computer

Dossierbeheerders mogen declaraties goedkeuren

Voor deze update konden alleen medewerkers van Locaties waar een vrijwilliger aan verbonden is declaraties goedkeuren van deze vrijwilliger*.

Na deze update kan een medewerker ook de declaraties goedkeuren voor de vrijwilliger waarvoor hij/zij de dossierbeheerder is.

Deze functionaliteit is vooral gewenst voor organisaties waarbij Locaties geen grote rol spelen bij het inzetten van vrijwilligers. Dit komt vaak voor in de welzijnssector.

* = als zij ook toegang hebben tot RegiDeclaratie 

CleanShot 2022-07-11 at 15.49.59@2x
Medewerker is dossierbeheerder van een vrijwilliger
computer
AdSysCo RegiVrijwilliger medewerker kan goedkeuren
Medewerker kan declaraties goedkeuren voor deze vrijwilliger

Overzicht tabblad verbeterd

Het doel van het ‘Overzicht’-tabblad van een vrijwilliger in RegiVrijwilliger is om snel te kunnen zien wat er speelt rondom een vrijwilliger en van daaruit uitstapjes te kunnen maken naar andere delen van RegiCare.

De vorige versie van het ‘Overzicht’-tabblad toonde al veel informatie, maar door gebrek aan structuur was deze informatie moeilijk te scannen. In de nieuwe versie hebben we een aantal dingen verbeterd!

RegiVrijwilliger tabblad Overzicht
Oude versie van het 'Overzicht'-tabblad
RegiVrijwilliger nieuwe versie overzicht tabblad
Nieuwe versie 'Overzicht'-tabblad

Verbeteringen
1. Actuele informatie bovenaan

Bovenaan in het ‘Overzicht’-tabblad wordt informatie getoond die direct relevant kan zijn voor een vrijwilliger. Je ziet hier het laatste contactmoment zodat je weet wat er gecommuniceerd is met de vrijwilliger. Daarnaast zie je meldingen die mogelijk tot actie moeten leiden van de vrijwilligerscoördinator. Op dit moment zijn dat twee meldingen:

  1. De vrijwilliger is vandaag jarig
  2. Er staan nog taken open waarvan de deadline verstreken is
RegiVrijwilliger overzicht tab relevante info boven
Actuele informatie staat bovenaan

2. Volgorde Activiteiten, Vervoer en Matches

De volgorde van modules die getoond worden is aangepast. In de oude variant werd eerst RegiMatch getoond en daarna de activiteiten.

In de nieuwe versie worden eerst de activiteiten getoond waarbij de vrijwilliger actief is. Daarna wordt informatie getoond over de inzet van een vrijwilliger in RegiVervoer. Tenslotte wordt de inzet van een vrijwilliger in RegiMatch getoond.

RegiVrijwilliger overzicht volgorde
De volgorde van inzet van een vrijwilliger is aangepast

2. Matches

De match werksoorten worden nu gegroepeerd in een kader weergegeven zodat er een duidelijker onderscheid ontstaat tussen Activiteiten, Vervoer en Match. Binnen dit kader worden eerst de werksoorten getoond waarin de vrijwilliger al actief is. Onderaan staan de werksoorten waar zij nog niet actief is.

RegiVrijwilliger Matches kader
Matches kader

Daarnaast is er voor elke actieve werksoort een kleine statusbalk opgenomen waarin je snel wat basis informatie kan zien.

RegiVrijwilliger matches statusbalk
Status balk
computer

Verwijderen van een vrijwilligersprofiel

Het kan gebeuren dat er per ongeluk een vrijwilligersprofiel wordt aangemaakt voor iemand. Misschien wordt per ongeluk de verkeerde naam geselecteerd bij het aanmaken, of staat iemand onder een net andere naam al in het systeem.

Deze vrijwilligersprofielen konden al worden afgemeld. Het nadeel hiervan is dat de profielen nog steeds meededen in overzichten en tellingen. Het is nu ook mogelijk om een vrijwilligersprofiel te verwijderen.

Dat kan op 2 plekken:

  1. in het scherm waar de status gewijzigd kan worden
  2. in het scherm waar het afmelden van de vrijwilliger wordt gedaan

Belangrijk om te weten dat de persoon in CRM blijft bestaan na het verwijderen van een vrijwilligersprofiel!

1. Verwijderen via status wijzigen

Dit is de meest logische plek als iemand per ongeluk is aangemaakt. 

AdSysCo RegiVrijwilliger verwijderen vrijwilliger
Vrijwilliger verwijderen via het wijzig status scherm

Als een vrijwilliger al koppelingen heeft (bijvoorbeeld met een locatie) dan kan zij niet direct verwijderd worden.

AdSysCo RegiVrijwilliger vrijwilligers met koppelingen kunnen niet verwijderd worden
Vrijwilligers met koppelingen kunnen niet verwijderd worden

In dat geval moeten eerst alle koppelingen worden verbroken. Hiervoor is een goed overzicht te zien in het ‘Afmelden’ scherm.

2. Verwijderen via het ‘Afmelden’ scherm

In het afmelden scherm zijn alle koppelingen met een vrijwilliger te zien. Als deze koppelingen zijn verbroken, kan ook in dit scherm de vrijwilliger worden verwijderd.

Belangrijk: Je verwijdert alleen een vrijwilliger als deze nooit iets heeft gedaan in de organisatie! In alle andere gevallen is afmelden de juiste handeling.

AdSysCo RegiVrijwilliger Verwijderen van een vrijwilligersprofiel in het afmelden scherm
Verwijderen van een vrijwilligersprofiel in het afmelden scherm