Release notes maart 2023

Hierbij presenteren wij de release notes, die horen bij onze volgende update.
Deze update komt in de nacht van 16 op 17 maart beschikbaar.

Inhoud release notes

Legenda

computer

Ziet u deze afbeelding bij een punt staan? Dat betekent dat deze aanpassing of functionaliteit standaard aanwezig is in de genoemde RegiCare module en direct op het moment van plaatsen van de release beschikbaar voor u is als gebruiker (let op: wellicht zijn er binnen uw organisatie afwijkende werkprocessen.)

gereedschap

Deze (nieuwe) functionaliteit moet specifiek voor u/uw organisatie worden ingericht. Indien u deze functionaliteit wilt gebruiken, neemt u dan contact op met uw RegiCare contactpersoon of de helpdesk van AdSysCo.

RegiAct

computer

Status filter bij activiteit inschrijvingen

Op het ‘Inschrijvingen’-tabblad bij een activiteit is een filter veld toegevoegd voor de status van een inschrijving.

Filter veld op de inschrijvingen tab

Door dit filter veld kan eenvoudiger inzichtelijk worden gemaakt welke inschrijvingen er in een bepaalde status zitten. Ook heeft dit filter invloed op de ‘Stuur e-mail’ knop. Zo kan je nu snel alleen alle definitief ingeschreven deelnemers een mail sturen of iedereen op de wachtlijst.

RegiMadi

gereedschap

Templates bij contactmomenten in Korte Contacten

Bij het toevoegen van een contactmoment in een Kort Contact in RegiMadi is het nu mogelijk om een template te kiezen. Bij het kiezen van een template worden de titel en de samenvatting van het contactmoment automatisch gevuld met de vooraf ingestelde teksten. Dit maakt het sneller en efficiënter om veel voorkomende contactmomenten te registreren. Deze functionaliteit was al beschikbaar bij casussen, maar is nu dus ook beschikbaar voor Korte Contacten!

templates kiezen bij een contactmoment van een Kort Contact
templates kiezen bij een contactmoment van een Kort Contact

RegiPortal

gereedschap

Striktere afscherming RegiPortal Bestanden

In RegiPortal kunnen bestanden worden toegevoegd. Deze bestanden worden onder andere getoond in de widgets op de portal.

RegiPortal
RegiPortal bestanden

Onder de bestanden in het overzicht van /regiportal/bestanden staat een link naar het bestand. Deze link kan bijvoorbeeld gebruikt worden in berichten die op de portal worden geplaatst.

RegiPortal bestanden
RegiPortal bestanden overzicht

Tot deze release ging deze link direct naar het bestand, zonder de rechten van de gebruiker te controleren.
Dat kon als feature gebruikt worden voor het publiek beschikbaar maken van bestanden. Op basis van klanten-feedback bleek echter dat dit niet de verwachting was.

We hebben er daarom voor gezorgd dat de publieke link van bestanden niet meer beschikbaar is. 
Deze publieke link is vervangen door een /downloads link die wel alle rechten controleert

RegiTijd

computer

Minimaal op te nemen verlof vorig jaar

In RegiTijd online in het scherm Verlof onder onderdeel ‘Minimaal op te nemen verlof <<geselecteerde jaar>>’  is de regel ‘Te weinig opgenomen verlof <<vorig jaar>>’ verwijderd.

Omdat deze regel verwarring wekte, hebben we de regel ‘Te weinig opgenomen verlof <<vorig jaar>>’ verwijderd. Het doel van het onderdeel ‘Minimaal op te nemen verlof <<geselecteerde jaar>>’ is namelijk uitsluitend om de medewerker inzicht te geven in de gegevens van het geselecteerde jaar.

Het Innovatiepakket

gereedschap

Inhoud van het BEB Innovatiepakket

Samen met een groep vooruitstrevende welzijnsorganisaties heeft AdSysCo in de afgelopen jaren een Innovatiepakket ontwikkeld waarmee blended dienstverlening kan worden vormgegeven. Het Innovatiepakket bestaat uit online oplossingen die aan RegiCare zijn gekoppeld. Met deze oplossingen krijgen zorg- en welzijnsorganisaties concrete gereedschappen om hun preventieve dienstverlening verder vorm te geven.

De belangrijkste producten in het Innovatiepakket zijn:

  • Positieve Gezondheid – geïntegreerd in RegiCare
  • MijnWelzijn Leren (i.c. LearningStone) – single sign on via RegiWeb of de portalen
  • Effectenmonitor – toeleiding via de portalen

De producten worden beschikbaar bij aanschaf van het Innovatiepakket. Wil je meer weten over de inhoud van het pakket? Schrijf je dan in voor een rondleiding door Welzijn Waard. Tijdens de digitale rondleiding wordt je meegenomen in de wijze waarop Welzijn Waard haar blended dienstverlening aanbiedt. Geef je hier op voor een van de komende rondleidingen. 

Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. De vragenlijst en uitkomsten zijn bedoeld als gespreksinstrument, om mensen zelf te laten nadenken over hun situatie en om de dialoog daarover op gang te helpen.

Met deze release is het mogelijk geworden om een inwoner de vragen te laten invullen via uw website en de antwoorden te laten “insturen” naar de professional. De professional bepaalt de vervolgstappen en kan de antwoorden opslaan bij een casus (bij metingen).

Hoe dit precies in zijn werk gaat, is te lezen in het artikel op onze kennisbank.

Positieve Gezondheid
Uitslag van de geïntegreerde Positieve Gezondheid test
Uitslag van Positieve Gezondheid insturen naar een professional

Voor het in gebruik nemen van Positieve Gezondheid is het aan te bevelen de professionals goed te trainen en duidelijke werkafspraken te maken over het gebruik in combinatie met RegiCare. Denk daarbij aan hoe invullen (via klantportaal, samen of door de professional), hoe vaak en hoe om te gaan met personen met meerdere ondersteuningsvormen en welke conclusies hieruit getrokken mogen worden. Lees ook meer hierover op onze kennisbank

MijnWelzijn Leren

Mijnwelzijn Leren biedt een online platform voor welzijn, leren & samenwerken, zowel individueel als samen! Deze online omgeving kan zowel voor medewerkers, vrijwilligers als inwoners via RegiCare (RegiWeb of extranet/ klantportaal/ vrijwilligersportaal) via single sign on benaderd worden. Met deze toepassing kan het onboardingsproces, scholing, bijscholing en blended dienstverlening worden aangeboden aan de verschillende doelgroepen en gebruikers.

MijnWelzijn Leren

Effectenmonitor

Inwoners kunnen via het extranet naar de verschillende leefstijlinstrumenten van de Effectenmonitor worden toegeleid. De inwoners zien hier alleen die instrumenten die de organisatie wil aanbieden. 

De data blijft in Effectenmonitor staan. De medewerkers kunnen via het dashboard van Effectenmonitor vervolgstappen zetten. 

Start van invullen MijnBudget Effectenmonitor
Voorbeeld van een ingevulde MijnBudget Effectenmointor

AutoMaatje

computer

Afmelden deelnemer

Bij het afmelden van een deelnemer controleert het systeem nu of er nog geplande (al dan niet gematchte) ritten aanwezig zijn, of dat er nog openstaande taken zijn gekoppeld aan de deelnemer. Indien een van beiden het geval is, kan de deelnemer niet worden afgemeld. Wel kan gekozen worden voor “tussentijds opslaan”, hierbij krijgt de deelnemer de status “In afmelding” en kan deze niet meer ingezet worden. Bij het afmelden kan ook een reden van afmelding worden opgegeven. De verschillende redenen worden binnenkort in uw omgeving zichtbaar.

Deelnemer afmelden
Deelnemer afmelden
computer

Afmelden vrijwilliger

Bij het afmelden van een vrijwilliger controleert het systeem nu of er nog geplande ritten aanwezig zijn, of dat er nog ritten zijn waarvoor de vrijwilliger gevraagd is. Indien een van beiden het geval is, kan de vrijwilliger niet worden afgemeld. Wel kan gekozen worden voor “tussentijds opslaan”, hierbij krijgt de vrijwilliger de status “In afmelding” en kan deze niet meer ingezet worden. Bij het afmelden kan ook een reden van afmelding worden opgegeven. De verschillende redenen worden binnenkort zichtbaar.

Vrijwilliger afmelden
computer

Buitenlandse bestemmingen

Bij een nieuw bestemmingsadres kan nu voor een ander land worden gekozen. Bij een land anders dan Nederland wordt de postcode check niet uitgevoerd.

Buitenlandse bestemmingen
Buitelandse bestemmingen
computer

Deelnemers overzicht

Het overzicht van de deelnemers heeft een flinke uitbreiding van de filters gehad, waardoor het programma beter en voor meer doelen in te zetten is.

Deelnemers overzicht

1. Status

  • Actief. Het overzicht toont alle actieve deelnemers
  • In afmelding. Zie hiervoor het eerdere punt “Afmelden deelnemer”

2. Ritten en jaartal

Bij de ritten kan op status van de rit geselecteerd worden. Indien een combinatie gemaakt wordt met een jaartal kunnen analyses worden gemaakt van de activiteit van deelnemers.

3. Leeftijdscategorie

Dit veld is na de update nog leeg, maar zijn spoedig (automatisch)

4. Geslacht

5. Contactgegevens

Voor het goed en veilig uitvoeren van ritten is het belangrijk de informatie van deelnemers compleet te hebben. Dit filter geeft de mogelijkheid om eenvoudig ontbrekende gegevens te achterhalen.

Naast het filter zijn ook getoonde resultaten gewijzigd

Deelnemers overzicht

1. De meeste kolommen kunnen nu ook andersom gesorteerd worden. Door het klikken op de driehoekjes wordt de sortering omgedraaid

2. Het veld aanmelddatum wordt nu ook getoond. Indien hierop wordt gesorteerd kan eenvoudig worden bekeken hoelang deelnemers al actief zijn bij Automaatje

3. Aantal ritten (in…) Dit toont het aantal uitgevoerde ritten. Indien in het filter een jaartal wordt opgegeven wordt dit meegenomen

4. Datum laatste rit. De datum dat de deelnemer voor het laatst is mee geweest. Het veld jaartal is hierbij niet van belang.

5. Via tooltips kan nu meer data van de deelnemer worden getoond

computer

Vrijwilligers overzicht

Het overzicht van de vrijwilligers heeft een flinke uitbreiding van de filters gehad, waardoor het programma beter en voor meer doelen in te zetten is.

Vrijwilligers overzicht

1. Status

  • Actief. Het overzicht toont alle actieve deelnemers
  • In afmelding. Zie hiervoor het eerdere punt “Afmelden vrijwilliger”

2. Ritten en jaartal

Bij de ritten kan op status van de rit geselecteerd worden. Indien een combinatie gemaakt wordt met een jaartal kunnen analyses worden gemaakt van de activiteit van vrijwilligers.

3. Geslacht

4. Contactgegevens

Voor het goed en veilig uitvoeren van ritten is het belangrijk de informatie van vrijwilligers compleet te hebben. Dit filter geeft de mogelijkheid om eenvoudig ontbrekende gegevens te achterhalen.

Naast het filter zijn ook getoonde resultaten gewijzigd

Vrijwilligers overzicht

1. De meeste kolommen kunnen nu ook andersom gesorteerd worden. Door het klikken op de driehoekjes wordt de sortering omgedraaid

2. Het veld aanmelddatum wordt nu ook getoond. Indien hierop wordt gesorteerd kan eenvoudig worden bekeken hoelang vrijwilligers al actief zijn bij Automaatje

3. Aantal ritten (in…) Dit toont het aantal uitgevoerde ritten. Indien in het filter een jaartal wordt opgegeven wordt dit meegenomen

4. Datum laatste rit. De datum dat de vrijwilliger voor het laatst is mee geweest. Het veld jaartal is hierbij niet van belang.

5. Via tooltips kan nu meer data van de vrijwilliger worden getoond

computer

Verklaring soorten rit bij invoeren

Bij de invoer van het soort rit is nu een beschrijving van de verschillende soorten via een tooltip mogelijk.

Verklaring
computer

Automatische mail bij annulering van de rit

Zowel bij annulering door de vrijwilliger als de deelnemer wordt een mail met de annulering van de rit naar de vrijwilliger verzonden.

computer

Vrijwilliger gaat tussendoor naar huis

Het blijft altijd een punt van overleg: gaat de vrijwilliger tussendoor naar huis of niet? De ANWB geeft altijd aan dat tot een uur tussen heen- en terugrit de vrijwilliger zou moeten wachten, maar uiteraard moet dit in goed overleg worden bepaald.


De software heeft nu een extra optie dat bij het matchen van de rit aangegeven kan worden dat de chauffeur tussentijds naar huis gaat.

Tussendoor naar huis
Tussendoor naar huis
computer

Rapportage werkgebieden

Binnen de tegel rapportage is het filter uitgebreid met een optie voor de werkgebieden.
Werkgebieden kunnen worden gebruikt om de rapportage te splitsen indien dit nodig is. Dit kan worden gedaan op verzoek van opdrachtgevers, of voor interne behoefte.

Rapportage werkgebieden