Release notes mei 2022

Hierbij presenteren wij de online release notes die beschikbaar komen met de update van RegiCare op donderdag 26 mei.

Release notes

Deze periode is gewerkt aan diverse verbeteringen van verschillende modules. In deze release notes worden algemene verbeteringen besproken en nemen we de aanpassingen in RegiCRM, RegiAct, RegiVrijwilliger, RegiVervoer en Extranet door. In onderstaand menu kunt u direct doorklikken naar de modules die voor u van belang zijn. 

Inhoud release notes

Legenda

computer

Ziet u deze afbeelding bij een punt staan? Dat betekent dat deze aanpassing of functionaliteit standaard aanwezig is in de genoemde RegiCare module. De functionaliteit is direct op het moment van plaatsen van de release beschikbaar voor u als gebruiker. Let op: wellicht zijn er binnen uw organisatie afwijkende werkprocessen.

gereedschap

Deze (nieuwe) functionaliteit moet specifiek voor u/uw organisatie worden ingericht. Indien u deze functionaliteit wilt gebruiken, neemt u dan contact op met uw RegiCare contactpersoon of de helpdesk van AdSysCo.

Algemeen

computer

Website met data van workshops

AdSysCo is in het najaar van 2021 gestart met het geven workshops voor onze klanten. Deze workshops zijn een service om het RegiCare kennisniveau van gebruikers te verhogen. Elke workshop richt zich op een specifiek onderwerp en wordt online gegeven via Microsoft Teams.  

Met de vorige update van RegiCare is de nieuwe workshop-pagina online gekomen. Op deze webpagina zijn data en informatie over komende workshops zichtbaar. Daarnaast kunt u zich via deze pagina inschrijven voor komende workshops. Heeft u de lancering van deze pagina gemist? Neem dan hier een kijkje.  

Workshops pagina
computer

Filter onzichtbaar bij opening item

In de nieuwe release wordt bij diverse modules het filter onzichtbaar bij de opening van een item. In de oude situatie bleven de filters en de toevoegen knop altijd zichtbaar als je een item (bijvoorbeeld een activiteit) opende. Door het niet zichtbaar maken van het filter is er meer ruimte op de pagina voor het bewerken. Via de knop ‘Terug naar activiteitenoverzicht’ is het filter weer beschikbaar.

In de nieuwe situatie worden het filter, de toevoeg-knop, en het kopje (bijvoorbeeld “Activiteiten”) verborgen als een item wordt geopend.

Dit hebben we nu geïmplementeerd voor:
 • Act: Activiteiten overzicht
 • Act: Uitjes > Activiteiten overzicht
 • MaDi: Casussen overzicht
 • MaDi: Korte Contacten overzicht
 • Vrijwilliger: Vrijwilligers overzicht’
Oude situatie zonder de filter, toevoeg-knop en het kopje
Oude situatie
Nieuwe situatie, zonder filter en met terug naar activiteit overzicht knop
computer

Verschillende versies van bijlagen kunnen onderscheiden

Bij het uploaden van een bestand werd een bestand voorheen overschreven als er al een bestand met dezelfde bestandsnaam in de lijst staat. Dit leverde soms problemen op als een bestand wel hetzelfde heette maar niet dezelfde inhoud bevatte. Het was daarna niet te achterhalen welk bestand er was overschreven.

In deze release wordt er een suffix (_getal) achter de bestandsnaam gezet als het bestand al bestaat. Hierdoor gaan er in ieder geval geen bestanden meer verloren. 

Als een gebruiker een bestand wil vervangen, kan zij eerst het oude bestand weggooien en dan het nieuwe bestand toevoegen.

Suffix bestanden
Bestanden met suffix

RegiCRM

computer

Volgorde van overzicht en dienstverlening aangepast

Het tabblad ‘Dienstverlening’ is het vertrekpunt voor medewerkers om mee te starten. Daarom is het handiger als dit tabblad als eerste te zien is. In de nieuwe situatie is het tabblad ‘Dienstverlening’ voor het tabblad ‘Overzicht’ geplaatst.

RegiCRM tabblad dienstverlening
Tabblad 'Dienstverlening' vooraan
computer

Tabblad dienstverlening: actieve modules eerst

Het tabblad dienstverlening in CRM is een belangrijk startpunt voor de dienstverlening rond een persoon.

In de vorige versie kregen alle dienstverleningen even veel ruimte en aandacht. Hierdoor is het niet makkelijk om snel te zien hoe een persoon betrokken is bij jouw organisatie.

Tabblad dienstverlening RegiCRM - oude versie
Oude versie van het tabblad dienstverlening in RegiCRM

In de nieuwe variant wordt eerst de actieve dienstverlening getoond (nog steeds op alfabetische volgorde). Daarna wordt de niet-gekoppelde dienstverlening getoond in een minder opvallende vorm.

Daarnaast zijn er nog kleine stijlverbeteringen doorgevoerd, zoals de linkjes naar de modules in plaats van de grote buttons.

Nieuwe versie van het tabblad dienstverlening in RegiCRM
Nieuwe versie van het tabblad dienstverlening in RegiCRM

RegiAct

computer

Uitbreiding filter opties

In RegiAct is het nu mogelijk te filteren op activiteiten die door jezelf zijn aangemaakt of waar je aan bent gekoppeld. Ga naar het Activiteiten overzicht en klik op meer filters.

De volgende optie wordt getoond: “Toon alleen activiteiten die ik heb aangemaakt of waar ik als medewerker aan ben gekoppeld”. Vink deze optie aan voor het overzicht.

RegiAct overzicht
Optie uitbreiding filter opties RegiAct
gereedschap

Bijlagen bij activiteiten

Het is nu mogelijk om een document te uploaden bij een activiteit, bijvoorbeeld een brochure of folder van een activiteit. Deze functionaliteit kan aangevraagd worden bij het Projectenbureau (projecten@adsysco.nl)

Bijlagen bij activiteit
Bijlage bij activiteit

RegiVrijwilliger

computer

Toevoeging dashbar en dashboard

Ook voor RegiVrijwilliger is er nu een dashbar en dashboard beschikbaar om sneller inzicht te krijgen in de status en activering van vrijwilligers.

De dashbar is te vinden op de tegelpagina en geeft een actueel overzicht van het aantal vrijwilligers waarvan nog informatie mist, zoals een contract en beschikbaarheid. Ook zie je hier direct welke vrijwilligers nog niet gekoppeld zijn aan een dienstverlening en mogelijk nog beschikbaar zijn om in te zetten. Daarnaast zie je het aantal vrijwilligers dat willen stoppen en de status ‘in afmelding’ hebben, vaak moeten bij diegene nog actieve koppelingen worden afgerond om daadwerkelijk te kunnen stoppen.

Dashbar RegiVrijwilliger
Dashbar RegiVrijwilliger

Het dashboard is te bereiken via de laatste tegel ‘Dashboard’ en geeft een jaarlijkse analyse van de inzet en het verloop van de vrijwilligers. Er kan  gefilterd worden op jaar, werkgebied en op dossierbeheerder (als daarvan gebruik wordt gemaakt).

Dashboard RegiVrijwilliger
Dashboard RegiVrijwilliger

RegiVervoer

computer

Verbeteringen rooster

Er zijn enkele verbeteringen aangebracht aan het rooster in RegiVervoer:

Roosterscherm:

 • De knop voor het controleren van het rooster is aangepast met de volgende wijzigingen:
  • Een ander icoontje
  • De tekst ‘Controleer rooster’ is toegevoegd
  • De knop is voor de ‘kopieer rooster’-knop geplaatst
Controleer rooster knop
'Controleer rooster' knop
De controlepagina is aangepast:
 • De beschrijving is uitgebreid met uitleg over roosterproblemen.
 • Er is een filter toegevoegd om alleen de roosterproblemen te tonen. Deze filter staat standaard aan.
 • Een informatietekst met het aantal mogelijke roosterproblemen wordt nu getoond.
Controlepagina
Controlepagina
De controlepagina na kopiëren is aangepast:
 • De beschrijving is uitgebreid met een uitleg over roosterproblemen
 • Er is een filter toegevoegd om alleen de gekopieerde vrijwilligers te tonen. Deze filter staat standaard aan. 
 • Er is een filter toegevoegd om alleen de roosterproblemen te tonen. Deze filter staat standaard uit. 
 • Er is een tekst toegevoegd met het aantal mogelijke roosterproblemen.
 • Er is een tekst toegevoegd met het aantal gekopieerde ingeroosterde vrijwilligers.
Controlepagina na kopiëren
Controlepagina na kopiëren

Extranet

gereedschap

Anoniem inschrijven op activiteiten

Het is nu in Extranet mogelijk om je in te schrijven op een activiteit zonder een account aan te maken. Deze inschrijvingen komen terecht in RegiOnline (Full Client). Als u gebruik wil maken van deze mogelijkheid kan u contact opnemen met uw RegiCare contactpersoon.

Anoniem inschrijven op activiteit
computer

Bestemming bij activiteiten

Bij uitjes is de Locatie van een activiteit vaak niet heel interessant en draait het vooral om de bestemming. Daarom hebben we in Extranet het veld ‘bestemming’ toegevoegd aan de activiteit-detailpagina. 

Bestemming op de detail pagina van een activiteit
Bestemming op de detail pagina van een activiteit
computer

IBAN en automatische incasso opgeven bij inschrijving

In Extranet zijn bij het inschrijfformulier op een activiteit twee nieuwe velden toegevoegd:
 
 1. IBAN
 2. akkoord met incasso
Deze velden worden alleen getoond als er een betaling nodig is voor een activiteit.
IBAN en autoincasso velden bij een activiteit inschrijving
IBAN en automatische incasso velden bij een activiteit inschrijving