Release notes september 2022

Hierbij presenteren wij de release notes, die horen bij onze volgende update.
Deze update komt in de nacht van 22 op 23 september beschikbaar.

Release notes

We zijn continu bezig met het verbeteren van RegiCare, nieuwe fuctionaliteiten, het optimaliseren van schermen en gebruiker-flows. Maar in de komende release zit er ook een gedeeltelijk nieuw uiterlijk voor een betere gebruikerservaring. We hebben de menu’s en navigatie verduidelijkt met meer kleur en contrast. Er is hierdoor meer focus en visueel onderscheid, waardoor je je weg beter zult vinden.

Inhoud release notes

Legenda

computer

Ziet u deze afbeelding bij een punt staan? Dat betekent dat deze aanpassing of functionaliteit standaard aanwezig is in de genoemde RegiCare module en direct op het moment van plaatsen van de release beschikbaar voor u is als gebruiker (let op: wellicht zijn er binnen uw organisatie afwijkende werkprocessen.)

gereedschap

Deze (nieuwe) functionaliteit moet specifiek voor u/uw organisatie worden ingericht. Indien u deze functionaliteit wilt gebruiken, neemt u dan contact op met uw RegiCare contactpersoon of de helpdesk van AdSysCo.

Vormgeving en navigatie

computer

Inlog scherm

Het login scherm is compacter en duidelijker geworden.

Login scherm
computer

Navigatie, weten waar je bent

Een vernieuwde navigatiebalk met het RegiCare logo, zoekfunctie, duidelijkere module items en weergave van huidige module. Alleen op de homepage staat de banner met jullie logo en/of beeldmerk, op andere pagina’s is deze weggelaten om ruimte te geven aan jullie inhoud.

RegiCRM staat voortaan als eerste module in het menu omdat het hart vormt van de applicatie. De andere menuitems blijven op alfabetische volgorde staan.

Navigatiebalk RegiCare
gereedschap

Direct zoeken naar personen, organisaties en groepen

Gebruikers met toegang tot RegiCRM kunnen vanuit de nieuwe navigatiebalk altijd direct zoeken naar personen, groepen en organisaties. De zoekfunctie toont alleen de 10 beste resultaten. Voor meer resultaten kun je in RegiCRM blijven zoeken, zoals je dat gewend bent.

1-1 search
Zoekfilter in navigatiebalk
computer

Verticaal menu, voor grootgebruikers

Gebruikers met meer dan 6 actieve modules krijgen een verticaal menu voor meer overzicht, met een indeling voor arrangement en ondersteuning. Het zoekveld krijgt daardoor ook meer ruimte in de bovenbalk.

Verticaal menu bij 6 actieve modules
computer

Nieuwe tegels

De tegels hebben een nieuwe lay-out gekregen met nieuwe iconen, waardoor ze herkenbaarder zijn, beter opvallen en interactiever aanvoelen.

3 tile
Nieuwe stijl voor tegels

BCC Email versturen

gereedschap

BCC-email oplossing bij overzichten

Voor een snelle manier om alle personen die in een overzicht staan te e-mailen hadden we in het vrijwilligers-overzicht van RegiVrijwilliger een Stuur e-mail knop toegevoegd.

Deze knop beviel zo goed dat we hem graag wilden toevoegen aan andere overzichten.

 • RegiMatch- Organisatiesoverzicht – medewerkers (vacaturebank)
 • RegiMatch- Vrijwilligersoverzicht (alle werksoort categorieën)
 • RegiCRM- Groepsleden- bij keuze Groep op tabblad Groepsleden
 • RegiCRM- Personen of medewerkers onder – Overzichten- CRM
 • RegiMadi- Casusoverzicht – Klanten
 • RegiMadi- kaderleden per casus bij Kader
 • RegiMatch- Vragersoverzicht (praktische hulp, buddyzorg)
 • RegiAct- Deelnemers/Inschrijvingen- per activiteit op het tabblad Inschrijvingen (onder Activiteiten)
Stuur e-mail knop bij het vrijwilligersoverzicht

Doelgroepen en leeftijdscategorieën

gereedschap

Een eenduidige manier om doelgroepen en leeftijdscategorieën vast te leggen

Het was tot nu toe niet mogelijk om op een eenvoudige en eenduidige manier inzicht te krijgen welke dienstverlening er werd verleend aan de verschillende doelgroepen en leeftijdscategorieën.
In RegiCare werden deze gegevens per module op een andere manier vastgelegd, dus het maken van een goed overzicht was ingewikkeld en tijdrovend op z’n best.

In deze update worden 2 nieuwe velden toegevoegd aan RegiAct, RegiMaDi en RegiMatch: Doelgroepen en Leeftijdscategorie.
Deze velden verwijzen allemaal naar dezelfde stamtabel. Hierdoor is het nu mogelijk om zowel in de overzichten als in de rapportages op een eenvoudige manier module-overstijgende gegevens te verzamelen over de dienstverlening!

Formulieren

RegiAct: Activiteiten formulier
RegiMadi: Casusformulier
RegiMatch: Vraagformulier

Overzichten

RegiAct: Activiteitenoverzicht
RegiMadi: Casus overzicht
RegiMatch: Vragenoverzicht

RegiAct

gereedschap

RegiAct app

Het begeleiden van activiteiten op locatie vraagt een handzame toegang tot RegiAct. Met de nieuwe RegiAct app kunnen gebruikers een overzicht van de activiteiten zien waar ze als medewerker aan zijn gekoppeld.

Het grote voordeel van de app is dat informatie van de activiteit en de deelnemers kan worden opgezocht én dat er kan worden vastgelegd wie er aanwezig waren (presentie) of hoeveel mensen er aanwezig waren (prestatievastlegging).

Voordelen

De app heeft een aantal voordelen

 • voorkomt uitprinten (en kwijtraken) van deelnemerslijsten met (gevoelige) persoonsgegevens
 • verslaglegging hoeft niet meer achteraf op een computer
 • je hoeft niets te onthouden
 • de informatie in de app is up to date
 • je kan snel contact opnemen met deelnemers

De app is dus veiliger en efficiënter.

Web App & installatie

De app is niet een traditionele app die je in de app store kan downloaden.
Het is een zogenaamde Web App (een website in een app-jasje) die je kan installeren door de mobiele pagina te openen in de browser van je mobiel en toe te voegen aan je beginscherm.

Hieronder een uitleg hoe je dat doet:

iphone/iOS: https://www.lifewire.com/home-screen-icons-in-safari-for-iphone-and-amp-ipod-touch-4103654

Android: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Progressive_web_apps/Add_to_home_screen

RegiAct Web App Instalatie

RegiAct mobiel is na de release van deze week beschikbaar voor gebruik.
Neem hiervoor contact op met uw AdSysCo accountmanager.

RegiCRM

computer

Zoeken op kenmerken van organisatie én medewerkers

Het is vanaf nu mogelijk te zoeken op kenmerken die zowel aan de organisatie als de medewerker gekoppeld zijn. Zie ook hieronder:

Zoeken op kenmerken

RegiMaDi

computer

Tegels Korte Contacten en Casussen omgedraaid

Omdat er meer Korte Contacten worden aangemaakt en Casussen kunnen voortvloeien uit Korte Contacten, staat deze als eerste, gevolgd door Casussen.

Korte contacten en Casussen tegel
computer

Toevoegen van een document aan een casus overschrijft bestaande bestanden niet meer

Als je bij een casus via het Document Toevoegen scherm een bestand toevoegde met een naam die al in de bijlagen bestond, dan werd het bestaande bestand overschreven. Hierdoor kon er ongewenst dataverlies optreden.

Met deze update wordt er altijd een nieuw bestand aangemaakt.
Als er al een bestand bestaat met dezelfde naam, dan krijgt het nieuwe bestand de datum achter haar naam.

Bestaande bestanden werden overschreven

RegiVrijwilliger

computer

Opnieuw koppelen van locatie aan een vrijwilliger

Het was niet mogelijk om eenzelfde locatie vaker aan 1 vrijwilliger te koppelen. Dit gaf problemen als een vrijwilliger bijvoorbeeld een tijd is gestopt bij een locatie en nu weer gaat starten.

Hiervoor kreeg een gebruiker altijd een foutmelding als zij een locatie nog een keer ging koppelen.

CleanShot 2022-08-24 at 16.09.15@2x
Froutmelding bij het opnieuw koppelen van een locatie

Met deze fix maken we het mogelijk om een locatie nog een keer te koppelen als de periode geen overlap vertoont met een al aanwezige koppeling met deze locatie.

Geen overlap

Geen overlap in de periode
Locatie nog een keer toegevoegd

Wel overlap

Periode overlapt bestaande periode
CleanShot 2022-08-24 at 16.11.24@2x
Error als er wel overlap is
computer

Contactmomentenoverzicht en Takenoverzicht zijn nu voorzien van datumvelden

In onderstaande schermen is het nu mogelijk om te filteren op een “Datum van” en een “Datum tot” veld.
Als deze velden gebruikt worden, zal de sortering op het resultaat worden toegepast. 

Contactmomentenoverzicht
Takenoverzicht

RegiTijd

computer

Totaal en resterend minimaal op te nemen verlof van een kalenderjaar zichtbaar

Een werknemer dient in een kalenderjaar minimaal het aantal uren wettelijk verlof, feestdagenverlof en eventuele seniorenverlof op te nemen.

In RegiTijd is in het scherm ‘Verlof’ het onderdeel ‘Minimaal op te nemen verlof xxxx’ toegevoegd. Hierin wordt van een medewerker het totaal en resterend minimaal op te nemen verlof van een kalenderjaar getoond.

RegiTijd, tegel 'Verlof'

In RegiTijd full client is in het scherm ‘Medewerkers’ het tabblad ‘Minimaal verlof’ toegevoegd. Hierop wordt van alle medewerkers het totaal en resterend minimaal op te nemen verlof getoond.

RegiTijd full client medewerkers

De gegevens zijn te filteren met behulp van de velden onderin het scherm, bijvoorbeeld op manager. 
De gegevens kunnen ook getoond worden in een overzicht:

RegiTijd overzicht
RegiTijd overzicht
gereedschap

Registratie Verlofsparen mogelijk

In de cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2021-2023 is een ‘Verlofspaarregeling’ opgenomen. Het doel van deze regeling is om de werknemer in de gelegenheid te stellen verlof te sparen, om dat verlof op een later moment en in afstemming met de werkgever op te nemen als doorbetaalde uren in vrije tijd. Jaarlijks maken werkgever en werknemer afspraken over het aanwenden van de in deze cao vastgestelde bronnen voor verlofsparen. Die afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Uw applicatiebeheerder kan aan AdSysCo vragen het verlofsparen te activeren, waarna deze beheerder in RegiTijd uw inleg en opname van uren in het kader van verlofsparen kan registreren. Na registratie ziet u in RegiTijd de inleg, de opname, het saldo en de maximale inleg van die uren. 

RegiTijd
Saldo
Dossier
Dossier

Einde release notes